1 Notar Roman Londra. Declaratie – consimtamant parinte plecare minor în strainatate – Notar Londra, Notar Public Londra, Notar Roman Londra

notar roman londra

Notar Roman Londra

Declarația pentru ieșirea minorului din țară, cunoscută și sub numele de procura pentru copil minor, este un act necesar la frontieră pe care părintele ce nu îl însoțește pe minor în călătoria în afara țării trebuie să-l facă la notariat sau, dacă se află în străinătate, la Ambasada României sau în fața unui notar, caz în care declaratia trebuie apostilată conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

Declarația este necesară și în cazul părinților necăsătoriți.

Cand minorul este însoțit de o terță persoană și este necesar acordul ambilor părinți, aceștia pot da împreună o singură declarație notarială. Declaraţiile se pot da şi separat (de exemplu, un părinte poate da declaraţia in strainatate, iar celălalt, la un notar public din Romania). În acest caz, însoţitorul va prezenta ambele declaraţii la frontiera. Minorul poate iesi din tara insoţit de o terţă persoană fizică majoră, numai dacă aceasta prezintă extrasul de cazier judiciar valabil şi declaraţia ambilor părinţi sau a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care cuprinde acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective și datele de identitate ale însoţitorului.

Declaratia eliberata de notar şi originalul certificatului de cazier judiciar se prezintă autorităților de la punctul de trecere a frontierei prin care se iese din ţară.

Calitatea de însoţitor o poate avea şi o persoană din cadrul unei societăţii comerciale autorizate să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. Majoritatea companiilor aeriene oferă (contracost) un serviciu prin care un reprezentat al companiei îl va putea însoți pe copilul minor. În acest caz, se vor mai solicita la frontieră şi documente din care să rezulte calitatea acestei persoane.

 

Notar Roman Londra

 

.Acte necesare pentru declaraţie:

  • actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor care îşi dau acordul în sensul plecării copilului lor minor în altă ţară, însoţit de celălalt părinte sau, respectiv, de o terţă persoană majoră;
  • datele de identificare ale persoanei însoţitoare (părinte, bunic sau terţ);
  • certificatul de naştere al copilului minor;
  • copia pașaportului sau a cărții de identitate a copilului minor. Copilul minor care nu a împlint 14 ani poate ieși din țară doar dacă deține pașaport. Potrivit reglementărilor legale actuale, copiii minori nu mai pot fi trecuţi pe paşapoartele părinţilor.

Valabilitate:

  • Declarația se poate da pentru o perioadă care nu poate depăși 3 anide la data întocmirii, potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 169/2016.
  • De asemenea, conform noilor modificări legislative introduse în octombrie 2016, nu mai este obligatoriu să se menționeze în cuprinsul declarației și statul sau statele de destinație, după caz.

Alte informații:

  • în cazul în care un părinte refuză să își dea acordul cu privire la ieșirea din țară a copilului său minor, în măsura în care acest refuz ar fi nejustifcat și călătoria s-ar dovedi în interesul superior al minorului, doar instanța de judecată poate să pronunţe o hotărâre care să suplinească acordul părintelui. Acţiunea judecătorească se face în temeiul art. 18 alin. 2 din Legea 272/2004 care prevede că „deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi cu acordul ambilor părinţi; orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească” coroborat cu art. 2 al. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
  • potrivit 379 alin. 1 din Noul Cod Penal, „reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă”.

 

Notar Roman Londra

 

notar roman londra
notar roman londra

 

Autor: Gabriela Suzanne Tanase – Sef Birou la Biroul Notarial Londra Mihail Florin Gavrila.

 

 

I am regulated by The Faculty Office and I a member of The Notaries Society.

 

notar roman londra, notar roman in londra

Biroul Notarial Londra
Mihail Florin Gavrila
07853 430310
Procuri / Declaratii / Contracte
www.notary21.co.uk

X