Categorii
Stiri UK & RO

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC PENTRU MINORI

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC PENTRU MINORI

 

CONDIŢII DE ELIBERARE

Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strainătate li se eliberează paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii:

 1. a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea:

– ambilor părinţi;

– părintelui supravieţuitor;

– părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

– părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau în temeiul ordonanţei preşedinţiale care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

– părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– reprezentantului legal;

– persoanei împuternicite printr-o procură specială de persoanele sus-menționate;

– părintelui împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

 

 1. b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, cu acordul

– ambilor părinţi;

– părintelui supravieţuitor;

– părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

– părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului;

– părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– reprezentantului legal al minorului.

 

Minorului căsătorit în condiţiile legii i se eliberează, la cererea acestuia, paşaport simplu electronic fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.

certificatul de naştere al minorului, în original;

document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

NOTĂ:

– la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;

– la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;

certificatul de naştere al minorului, în original;

declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii);

certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;

documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

 

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

– procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original;

– procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original;

– hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

– hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– actul de desemnare a reprezentantului legal;

– act de deces al părintelui.

 

NOTĂ:

– documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului, precum şi procura specială, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, se apostilează;

documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;

documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.093 din Codul de procedură civilă.

declaraţia şi procura specială, încheiate la autorităţile străine competente, precum şi hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare și cuprinde ştampila instanţei, în original, trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată;

declaraţia și procura specială pot fi folosite pentru eliberarea unui singur pașaport, pentru un minor.

Autor: Gabriela Suzanne Tanase – Sef Birou la Biroul Notarial Londra Mihail Florin Gavrila.

http://www.notary21.co.uk

romani in uk

Categorii
Stiri UK & RO

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR PENTRU MINORI

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR PENTRU MINORI.

CONDIŢII DE ELIBERARE

Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strainătate li se eliberează paşapoarte simple temporare în următoarele condiţii:

 1. a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea:

– ambilor părinţi;

– părintelui supravieţuitor;

– părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

– părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau în temeiul ordonanţei preşedinţiale care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

– părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– reprezentantului legal;

– persoanei împuternicite printr-o procură specială de persoanele sus-menționate;

– părintelui împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

 

 1. b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, cu acordul

– ambilor părinţi;

– părintelui supravieţuitor;

– părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

– părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului;

– părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– reprezentantului legal al minorului.

– unui părinte, în situația în care minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte.

Minorului căsătorit în condiţiile legii i se eliberează, la cererea acestuia, paşaport simplu temporar fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.

certificatul de naştere al minorului, în original;

document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;

certificatul de naştere al minorului, în original;

declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii);

certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;

documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ: – documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie.

 

 

 

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

– procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original;

– procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original;

– hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

– hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– actul de desemnare a reprezentantului legal;

– act de deces al părintelui.

 

NOTĂ:

– Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului, precum şi procura specială, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, se apostilează;

documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;

documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.093 din Codul de procedură civilă.

declaraţia şi procura specială, încheiate la autorităţile străine competente, precum şi hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare și cuprinde ştampila instanţei, în original, trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată;

declaraţia și procura specială pot fi folosite pentru eliberarea unui singur pașaport, pentru un minor.

Autor: Gabriela Suzanne Tanase – Sef Birou la Biroul Notarial Londra Mihail Florin Gavrila.

http://www.notary21.co.uk

romani in uk

Categorii
Technology

Robot umanoid care imită la perfecție expresiile faciale, pus în funcțiune

„Cel mai avansat robot umanoid din lume” a fost dezvăluit într-un videoclip lansat de compania britanică de robotică Engineered Arts. Numit Ameca, robotul prezintă o serie de expresii faciale care sunt unele dintre cele mai convingătoare de până acum, cu mișcări sintetice ale mușchilor și controale motorii fine pe care înainte doar oamenii le puteau reproduce.

Ameca este în prezent o platformă de testare pentru inovarea expresiilor, dar viziunea este de a cupla forma robotului cu o inteligență artificială la bord, astfel încât să poată interacționa și să răspundă persoanei care vorbește cu el și, totodată, să recunoască și expresiile faciale ale oamenilor. Umanoidul a fost proiectat ca o platformă deschisă pentru dezvoltarea software-ului și actualizarea hardware-ului și pentru a oferi o „interfață alternativă” cu lumea digitală.

„În loc să ne uităm la ecrane și să tastăm pe tastaturi, ar trebui să putem comunica cu tehnologia noastră în moduri mai umane. Mașinile ar trebui să înțeleagă un zâmbet, o mișcare a capului sau un gest cu mâna”, scrie Engineered Arts într-un e-mail pentru IFLScience.

„Roboții au nevoie de fețe și mâini pentru a comunica cu noi, pentru că este mult mai natural și mai ușor de înțeles.”, mai spun dezvoltatorii.

Robotul seamănă remarcabil cu Terminator sau iRobot. Cu toate acestea, compania afirmă că nu ar trebui să ne facem griji în legătură cu roboții umanoizi, deoarece aceștia nu intenționează să ucidă oameni. În schimb, Ameca ar putea fi poziționat într-o zi ca angajat robotizat care să interacționeze cu invitații la un eveniment, scrie IFL Science.

Categorii
Stiri UK & RO Travel World

Capitalele europene, pregătite de Crăciun

Cele mai multe din capitalele europene sunt decorate cu lumini festive, fiind pregătite de sărbătorile de iarnă. În unele orașe, târgurile de Crăciun primesc deja vizitatori, însă evenimentele se desfășoară, pentru al doilea an consecutiv, sub semnul restricțiilor anti-COVID, mai ales pe fondul apariției tulpinei Omicron în mai multe state de pe continentul european.

Luminițele de Crăciun au fost aprinse pe bulevardul Champs-Elysées din Paris pe 21 noiembrie, în prezența a mii de oameni care s-au putut aduna pe străzile capitalei franceze pentru a admira decorațiunile după un an de pauză, din cauza pandemiei. Mii de becuri strălucitoare împodobesc acum cei peste 400 de copaci aflați de-a lungul celebrului bulevard. Toți vizitatorii care vin aici trebuie să poarte măști de protecție și să respecte regula distanțării fizice. Târgul este deschis în perioada 26 noiembrie – 30 decembrie.

 

Capitala Austriei a fost decorată de sărbători, însă se află în plin lockdown, impus de autorități pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19. Luminile de Crăciun din Viena au fost aprinse pe 12 noiembrie, însă 10 zile mai târziu, Austria a intrat într-o perioadă de restricții dure anti-COVID, astfel că până la ieșirea din lockdown, pe 13 decembrie, puțini oameni pot fi văzuți pe străzile decorate de sărbătoare. Târgul de Crăciun din Viena, din Rathausplatz, a fost deschis tot pe 12 noiembrie, dar s-a închis odată cu intrarea în lockdown și va primi din nou vizitatori după ridicarea restricțiilor și până în 26 decembrie.

Londra s-a pregătit de sărbători încă de la jumătatea lunii noiembrie, când luminile de Crăciun care împodobesc cele mai cunoscute locuri din capitala britanică au fost aprinse. Beculețele s-au aprins în același timp pe 20 de străzi din West End, celebra zonă de cumpărături din Londra. Peste un milion de leduri au fost folosite pentru decorațiunile din acest an.

Hyde Park Winter Wonderland, unul dintre cele mai așteptate evenimente de iarnă din capitala Marii Britanii, s-a deschis pe 19 noiembrie și va primi vizitatori până pe 3 ianuarie 2022. Oamenii au acces la o roată de 70 de metri înălțime, tarabe cu vin fiert și cel mai mare patinoar în aer liber din Marea Britanie.

Un molid înalt de 22 de metri a fost împodobit în Piața Orașului Vechi din Praga. Ceremonia oficială de aprindere a luminilor de Crăciun din capitala Cehiei, care atrăgea anual mii de oameni, a fost anulată din cauza restricțiilor anti-COVID, potrivit Radio Prague International. De asemenea, târgurile de Crăciun din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas au fost anulate.

Iluminatul festiv s-a aprins și în marile orașe din Spania. Un brad înalt de 18 metri a fost împodobit cu 800 de becuri în Plaza de España din Madrid, iar sezonul sărbătorilor a fost deschis cu un spectacol cu muzică live și focuri de artificii. 11 milioane de becuri led sunt amplasate anul acesta în 230 de locuri din Madrid care au fost împodobite de sărbători, potrivit publicației Tendencias Hoy. În Barcelona, 100 km de străzi și piețe au fost decorate în așteptarea Crăciunului. În fața catedralei din oraș, în perioada 26 noiembrie – 23 decembrie, este deschis târgul cunoscut ca Fira de Santa Llucia, un eveniment care datează din anul 1786.

 

Și la Roma au fost instalate luminile festive de Crăciun, însă beculețele din bradul de 25 de metri, care va fi amplasat în Piazza Venezia, vor fi aprinse pe 8 decembrie, potrivit presei italiene.

Bradul de Crăciun al Vaticanului a ajuns deja în Piața Sfântul Petru. În acest an, bradul va fi dedicat luptei împotriva risipei alimentare și a foametei în lume. Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din cadrul ONU, cu sediul la Roma, va așeza 17 pachete cadou gigantice – simbolizând cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale sale – la baza copacului, potrivit ziarului Corriere della Sera.

 

Festival de Crăciun la Bruxelles Capitala Belgiei a prins viață în perioada Crăciunului datorită Winter Wonders, care seamănă mai mult cu un festival decât cu o piață de Crăciun, potrivit CNN. Un spectacol de lumini și sunete, patinaj și plimbări sunt printre activitățile de care se pot bucura vizitatorii care au la dispoziție peste 200 de cabane unde se servesc vin fiert, bere belgiană și waffles. Evenimentul are loc în perioada 26 noiembrie – 2 ianuarie 2022.

Sursa foto libertatea.ro

Categorii
Politics World

Vladimir Putin vrea garanții că NATO nu se va extinde spre Est, în Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin, a cerut, marţi, în convorbirea cu omologul său american Joe Biden,  „garanţii” că Alianţa Nord-Atlantică nu se va extinde spre Est. Într-un comunicat oficial, Kremlinul a prezentat noile tensiuni de la granița cu Ucraina ca încercări ale Moscovei de a contracara „tentative periculoase” ale Alianței Nord-Atlantice.

Este o eroare de a atribui doar Rusiei întreaga responsabilitate pentru tensiunile actuale în jurul Ucrainei, i-a transmis Putin lui Biden, potrivit Kremlinului.

„NATO a făcut tentative periculoase de a utiliza teritoriul ucrainean şi a dezvolta potenţialul său militar la frontierele noastre şi de aceea Rusia are un interes serios pentru garanţii juridice fiabile care să excludă o extindere a NATO spre Est”, subliniază Kremlinul într-un comunicat, după întrevederea caracterizată drept „deschisă şi profesionistă” între preşedinţii rus şi american, potrivit AFP.

Pe de altă parte, preşedintele Vladimir Putin i-a cerut omologului său american Joe Biden anularea tuturor restricțiilor asupra misiunilor diplomatice, pe care și le-au impus reciproc cele 2 superputeri, pe fondul tensiunării relațiilor bilaterale.

Conform comunicatului Kremlinului, cei doi şefi de stat au convenit ca responsabili ai celor două ţări să înceapă consultări cu privire la „problemele sensibile”legate de Ucraina.

Categorii
World

O cometă va trece pe lângă Pământ săptămâna viitoare

Cometa Leonard este cea mai strălucitoare din acest an. Ea va traversa sistemul nostru solar, apropiindu-se de Pământ săptămâna viitoare. Este posibil să fie vizibilă cu ochiul liber.

Cometa a fost descoperită pentru prima dată în luna ianuarie de astronomul Greg Leonard. Potrivit Sky & Telescope, obiectul ceresc și-a petrecut, cel mai probabil, ultimii 35.000 de ani călătorind spre soare. Odată ce va ajunge în apropierea, pe 3 ianuarie, nu o vom mai vedea.

Pe măsură ce cometa se apropie de Soare, aceasta se luminează, motiv pentru care în săptămânile premergătoare acestui eveniment corpul ceresc va fi mai ușor de văzut.

Este, de asemenea, o cometă ultrarapidă, care se deplasează prin sistemul solar interior cu 158.084 de mile pe oră (71 de kilometri pe secundă), dar va apărea ca un obiect care se mișcă lent din cauza distanței sale față de Pământ, potrivit EarthSky.

Cometa Leonard se va apropia de Pământ pe 12 decembrie, la 34 de milioane de kilometri de planeta noastră. Apoi, va trece de Venus pe 18 decembrie. Cometa va fi vizibilă pe cerul ambelor emisfere, nordică și sudică, luna aceasta.

Este dificil de prezis cât de bine putem vedea cometa, dar probabil că va fi nevoie de un binoclu pentru a o observa, conform NASA.

„În primele două săptămâni din decembrie, cometa Leonard poate fi văzută în est, înainte de răsăritul soarelui, trecând între Arcturus și mânerul Carului Mare”, a transmis agenția într-o postare. „Se va apropia de orizont, ceea ce înseamnă că va fi probabil mai luminoasă, dar mai dificil de observat. Apoi, va putea fi văzută seara, aproximativ după14 decembrie, doar pentru puțin timp după ce Soarele apune”. Ulterior, se va stinge progresiv.

Pe măsură ce cometele în apropierea soarelui, aceste bile de gheață uriașe încep să „piardă” o parte din componența lor, care formează un halou în jurul lor. Praful și gazul curg în spatele cometelor, formându-le cozile extrem de lungi.

Cele mai multe comete provin de la marginea înghețată a sistemului nostru solar și devin vizibile doar pe măsură ce călătoresc prin sistemul solar interior, unde se află Pământul, în timpul drumului spre Soare.

Este posibil ca această cometă să fie vizibilă cu ochiul liber, dar dacă ești îngrijorat că vei rata această experiență unică în viață, The Virtual Telescope Project va distribui un flux live de la observatorul din Roma.

Categorii
Stiri UK & RO

Măsuri aplicate în perioada sărbătorilor de iarnă persoanelor care sosesc în România

Începând cu 10 decembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgență  a stabilit noi măsuri pentru persoanele care sosesc în România în perioada sărbătorilor de iarnă, în scopul protejării sănătății și combaterii răspândirii COVID -19.

Noile reguli de carantină pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe sunt stabilite în funcție de riscul de infectare pe care îl implică fiecare situație în parte.

Măsurile de carantinare au în vedere următoarele situații:

I. Sosirea în România a persoanelor care vin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, aflate în zonele VERDE și GALBEN:

1) NU intră în carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală;

2) Carantină pentru 14 zile la domiciliu, la o adresă declarată sau într-un spațiu special amenajat în cazul în care:

Persoanele nu prezintă dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării negative RT-PCR pentru COVID-19, efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

II.Sosirea în România a persoanelor care vin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, aflate în zona ROȘIE:

1) NU intră în carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală;Carantină pentru 10 zile (la domiciliu, la o adresă declarată sau într-un spațiu special amenajat) pentru persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală, doar dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

2) Carantină pentru 14 zile (la domiciliu, la o adresă declarată sau într-un spațiu special amenajat) pentru persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală, dacă NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

SITUAȚII EXCEPTATE DE LA CARANTINARE, INDIFERENT DE ZONA DE RISC ÎN CARE SE AFLĂ STATUL COMUNITĂȚII EUROPENE:

 • Copiii sub 12 ani;
 • Copiii cu vârsta între 12 și 16 ani, indiferent de încadrarea țării în zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
 • Persoanele nevaccinate sau care nu au fost confirmate pozitiv în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona ROȘIE și rămân în România pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore). În această situație, persoanele trebuie să prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național. În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;
 • Persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării;
 • Lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria sau Bulgaria, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din cele două țări. La intrarea în țară ei fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
 • Elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, în cazul în care fac naveta zilnic. Aceștia trebuie să prezinte documente doveditoare. Aceleași măsuri se aplică în cazul în care elevii și studenții au de susținut examene sau urmează cursuri. Excepție fac și însoțitorii acestora, în cazul în care ne referim la elevi minori.
 • Membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori trecuți prin boală, care sosesc din zona ROȘIE pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment. Aceștia trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național. Ei vor participa doar  doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate;
 • Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, nevaccinați ori care nu au trecut prin boală și care sosesc din zona ROȘIE. Aceștia trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional;
 • Persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;
 • Membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, nevaccinați ori care nu au trecut prin boală, care sosesc din zona ROȘIE. Condiția este ca aceștia să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.

III: Sosirea în România a persoanelor care vin din state terțe (altele decât UE și spațiul european)

1) NU intră în carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul national.

2) Carantină pentru 10 zile la o adresă declarată sau într-un spațiu special amenajat în cazul în care persoanele nevaccinate ori cele care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, cu condiția să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul national, indiferent de zona de risc în care sunt încadrate statele din care vin.

3) Carantină pentru 14 zile pentru persoanele care intră în România și NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

SITUAȚII EXCEPTATE DE LA CARANTINARE, INDIFERENT DE ZONA DE RISC ÎN CARE SE AFLĂ STATUL TERȚ:

 • Copiii sub 12 ani;
 • Copiii cu vârsta între 12 și 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
 • Persoanele nevaccinate sau care nu au fost confirmate pozitiv în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care rămân în România pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore). În această situație, persoanele trebuie să prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național. În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;
 • Persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării;
 • Lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din cele trei țări. La intrarea în țară ei fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
 • Elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, în cazul în care fac naveta zilnic. Aceștia trebuie să prezinte documente doveditoare. Aceleași măsuri se aplică în cazul în care elevii și studenții au de susținut examene sau urmează cursuri. Excepție fac și însoțitorii acestora, în cazul în care ne referim la elevi minori.
 • Membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile, pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment. Aceștia trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național. Ei vor participa doar  doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate;
 • Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, nevaccinați ori care nu au trecut prin boală. Aceștia trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional;
 • Membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, nevaccinați ori care nu au trecut prin boală, care sosesc din state terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc. Condiția este ca aceștia să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.

Aceste măsuri se vor aplica până pe 8 ianuarie 2022 și vor fi adaptate inclusiv prin introducerea, începând cu 20 decembrie 2021, a Formularului de localizare a pasagerilor (PLF). În prezent, acest formular se aplică în 14 țări europene.   

 

Categorii
Stiri UK & RO

Noi măsuri de relaxare înainte de sărbători, anunțate în România

Comitetul Național pentru Situații de Urgenă a adoptat în ședința de astăzi, 7 decembrie 2021, Hotărârea numărul 112 prin care se propune prelungirea stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu menținerea măsurilor în vigoare, la care se adaugă următoarele excepții:

-eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor;

-creșterea intervalului orar în care este permisă desfășurarea activităților cu publicul pentru toți operatorii economici, inclusiv pentru competițiile sportive și activitățile cultural artistice între 05,00 -22,00;

-eliminarea obligativității purtării măștii de protecție pentru toate spațiile publice deschise neaglomerate;

-eliminarea restricțiilor referitoare la programul operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor în perioadele 24.12.2021-25.12.2021 și 31.12.2021 – 01.01.2022;

-permiterea accesului în cadrul operatorilor care comercializează produse nealimentare, centrelor și parcurilor comerciale, și pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid;

-permiterea cazării în structurile de primire turistice și pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid;

-permiterea accesului tuturor persoanelor în cadrul spațiilor de comercializare a produselor nealimentare, cu suprafața mai mică sau egală de 200 mp, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană.

Categorii
Stiri UK & RO

Irlanda impune noi restricții înainte de Crăciun

Irlanda impune de marţi noi restricţii în sectorul hotelier şi de agrement pentru a frâna pandemia de coronavirus, ceea ce va conduce la închiderea cluburilor de noapte până cel puţin în luna ianuarie, relatează EFE.

Guvernul de la Dublin, o coaliţie între centrişti, democrat-creştini şi verzi, a decis săptămâna trecută să înăsprească măsurile de control impuse sectorului de agrement şi de turism, ca răspuns la apariţia noii variante Omicron a coronavirusului.

Discotecile îşi vor închide porţile până la 9 ianuarie, în timp ce barurile şi restaurantele au un program fixat până la miezul nopţii şi nu vor putea servi decât la mese cu maximum şase clienţi.

Toate activităţile de divertisment, culturale şi sportive care au loc în interior vor trebui să-şi reducă capacitatea la 50 %, iar purtarea măştii sanitare este obligatorie.

De asemenea, sălile de sport, de cinema şi de teatru vor trebui să ceară participanţilor certificatul verde, cum se întâmplă deja în restaurante, în timp ce acasă nu se vor putea întâlni decât patru persoane din cămine diferite.

Guvernul a anunţat această măsură la sfârşitul săptămânii trecute, subliniind că autorităţile sanitare şi experţii „au dat clar de înţeles” că este necesară „limitarea contactelor” în perioada sărbătorilor de Crăciun, ca urmare a numărului ridicat de contagieri şi apariţiei noii variante Omicron.

Deocamdată, nu s-a detectat decât un singur caz cu noua variantă în Irlanda, dar, potrivit ultimelor date, s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 2.950 noi contagieri cu COVID-19.

De asemenea, rata de infectare rămâne ridicată în ultimele 14 zile, cu 1.314 de cazuri la 100.000 de locuitori.

Categorii
World

Statele Unite au marcat 80 de ani de la atacul japonez asupra bazei navale americane de la Pearl Harbor

Statele Unite au marcat marţi 80 de ani de la atacul japonez asupra bazei navale americane de la Pearl Harbor, Hawaii, în timp ce numărul americanilor aparţinând „celei mai mari generaţii” care au supravieţuit celui de-Al Doilea Război Mondial este în scădere, relatează DPA.

Atacul din 7 decembrie 1941 a zguduit o ţară care era atât de concentrată asupra celui de-Al Doilea Război Mondial din Europa încât a pierdut din vedere ameninţarea reprezentată de Japonia, potrivit istoricilor. A ucis 2.390 de americani, iar Statele Unite au declarat război Japoniei a doua zi.

Preşedintele american, Joe Biden, a vizitat marţi dimineaţa devreme memorialul celui de-Al Doilea Război Mondial din Washington pentru a marca aniversarea prin depunerea unei coroane de flori. Prima doamnă Jill Biden a depus un buchet de flori la coloana din New Jersey a memorialului, în onoarea tatălui ei, Donald Jacobs, care a fost ofiţer de legătură al Marinei americane în cel de-Al Doilea Război Mondial.

În Hawaii, o ceremonie comemorativă a avut loc la Pearl Harbor luni seara, pentru a-i onora pe cei 58 de militari care au murit la bordul cuirasatului USS Utah, prima navă atacată. Membri ai marinei americane, veterani, prieteni şi membri ai familiilor au stat în picioare în timp ce numele celor care au murit au fost citite, fiecare fiind însoţit de sunetul unui clopot. Apoi, în apropiere de locul scufundării a fost cântat la trompetă marşul „Taps”, specific funeraliilor.

Statele Unite au învins Japonia în august 1945, la câteva zile după ce atacurile americane cu bombe atomice asupra oraşelor Hiroshima şi Nagasaki au ucis sute de mii de civili. Optzeci de ani mai târziu, numărul supravieţuitorilor şi al veteranilor este din ce în ce mai mic.

Categorii
Stiri UK & RO

Răspândire comunitară cu varianta Omicron în Marea Britanie. Peste 300 de cazuri confirmate 

Varianta Omicron a coronavirusului, identificată prima dată în Africa de Sud la sfârșitul lunii noiembrie, se transmite deja comunitar în regiunile Angliei, a confirmat luni ministrul britanic al sănătății, care a subliniat că este prea devreme să spună dacă acest lucru „ne va scoate din drumul către recuperare”, relatează Reuters.

Potrivit lui Sajid Javid, acum există 261 de cazuri de Omicron în Anglia, 71 în Scoția și patru în Țara Galilor. În total, 336 de cazuri pe întregul teritoriu al Marii Britanii. „Acestea includ cazuri fără legături cu călătoriile internaționale, așa că putem concluziona că acum există transmisie comunitară în mai multe regiuni ale Angliei”, a spus Javid.

Premierul Boris Johnson a declarat luni că nu sunt în prezent necesare alte restricții pentru a face față variantei Omicron, dar a refuzat să excludă impunerea unor astfel de măsuri înainte de Crăciun.

Marea Britanie a decis sâmbătă, 4 decembrie că, din 7 decembrie, toate persoanele care intră pe teritoriu trebuie să prezinte un test de tip RT-PCR negativ, în timp ce călătorii care vin din Nigeria, Africa de Sud și alte nouă țări africane vor trebui să se plaseze în carantină în hoteluri pentru a încetini răspândirea noii variante.

Numărul de camere de hotel disponibile pentru carantina internațională va fi dublat săptămâna aceasta, iar guvernul „mărește această capacitate cât mai repede posibil”, a spus Javid. Ministrul Javid a spus că, în această etapă, guvernul nu poate „să spună cu siguranță” dacă Omicron va evita sau nu protecția oferită de vaccinurile COVID sau dacă provoacă o boală mai gravă.

Dr. Simon Clarke, microbiolog la Universitatea din Reading, a spus că este „foarte posibil” ca Omicron să declanșeze un val de internări în spitale la egalitate cu vârful din ianuarie 2021 – chiar dacă pare mai blândă decât Delta, adică să provoace forme mai puțin severe de COVID-19.
Dr. Clarke a avertizat că oamenii de știință riscă să minimalizeze pericolele Omicron și să le ofere oamenilor „un fals sentiment de securitate” că este doar o boală ușoară. El a spus că britanicii s-ar putea să nu vină pentru booster sau să lase jos garda dacă li se spune că tulpina este una mai puțin agresivă, catalogare cu care acesta nu este de acord.

Departamentul de Sănătate a raportat 51.459 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, de cinci ori mai mult decât acum o săptămână, fiind a treia oară într-o săptămână când s-a depășit pragul de 50.000. Alte 41 de decese au fost înregistrate, de asemenea, cu o creștere de 17% față de acum o săptămână.

Varianta Omicron a coronavirusului provoacă îngrijorare întrucât prezintă mutaţii multiple, în special în proteina Spike prin care virusul pătrunde în celulele umane. Rămân însă multe necunoscute despre noua tulpină, de exemplu, cât de infecțioasă este de fapt, dacă provoacă o boală mai gravă sau dacă poate evita protecția oferită de vaccin. Noua tulpină a fost confirmată până acum în 20 de state europene, printre care și România.

Categorii
Stiri UK & RO Travel

Charlie Ottley a lansat la Tulcea, documentarul ”Wild Danube”

Producătorul britanic de televiziune Charlie Ottley a lansat, luni după-amiază, la Tulcea, documentarul „Wild Danube” (Dunărea Sălbatică), realizat în ultimul an în Delta Dunării, filmul urmând să fie prezentat anul viitor şi pe BBC.

Filmul surprinde Delta în cele patru anotimpuri şi prezintă rezervaţia atât cu biodiversitatea ei, cât şi cu problemele cu care se confruntă comunităţile.

„Ar trebui să existe o comunicare între toate autorităţile care au grijă de Deltă. Cred că suntem cu toţii de acord că este vital să protejăm biodiversitatea, dar de asemenea este important să-i protejăm şi pe oamenii care trăiesc aici. Filmul nostru este despre cum poţi obţine echilibrul între nevoile oamenilor şi ecosistemele naturale. Aici, se poate face turism, poate să fie şi piscicultură, iar aceste activităţi pot să coexiste, fără să fie în detrimentul naturii. Delta este nu doar bijuteria de pe coroana României, în turism sau în biodiversitate. Este şi un loc care trebuie protejat pentru viitor”, a declarat pentru AGERPRES Charlie Ottley.

Documentarul ”Dunărea sălbatică” este cadoul pe care jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley, care acum locuiește în România, l-a făcut românilor, chiar de Ziua Națională. Viața sălbatică din Delta Dunării, traiul pescarilor în localitățile dintre ape, poveștile locurilor, toate ne sunt prezentate, în mod realist, cu bune și cu rele, în filmul lui Charlie. El a declarat pentru Discover Dobrogea, că ”Delta Dunării este unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa și chiar din lume”.

Charlie Ottley ne prezintă în filmul pe care l-a realizat, o incursiune prin zonele turistice din Delta Dunării, tradițiile oamenilor, dar și lumea mirifică a Deltei.

După un an întreg de filmări și peste 15.000 de cadre surprinse, Charlie promovează ”raiul” de la capătul României, deoarece dorește ca el să fie văzut de cât mai mulți turiști străini.

”Ideea a fost să filmăm, în 4 anotimpuri, viața în Delta Dunării. Să observăm oamenii care trăiesc aici, tradițiile și costumele lor, diferitele culturi ale minorităților care locuiesc în deltă și să le arătăm lumii întregi. Acesta e un loc special și cred că este unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa și chiar din lume. Îi mulțumesc Asociației Delta Dunării, pentru tot sprijinul pe care ni l-a oferit la filmările noastre pentru realizarea documentarului.

Mulți europeni nu știu că este o opțiune reală pentru ei să vină aici și să petreacă o săptămână într-un mod plăcut, să se plimbe pe aceste minunate căi navigabile, pe canalele din Deltă, să ajungă la lacuri și să admire stufărișul, nuferii și viața păsărilor din natură”, a declarat pentru Discover Dobrogea, britanicul Charlie Ottley.

”Delta este minunată. De fapt, în afara țării, foarte puțini oameni au auzit despre Delta Dunării. Este Amazonul Europei și cred că vom putea, în curând, să vedem turiști de pe toată planeta venind aici, să viziteze Delta Dunării și să admire superbele priveliști și ecosistemul, care este unic”, spune Charlie Ottley.

Charlie Ottley i-a luat un interviu și lui Ivan Patzaichin în această vară, chiar lângă casa acestuia, din localitatea Mila 23. Din păcate, însă, sufletul Deltei Dunării, cel mai mare canoist român, omul care a promovat Delta cel mai mult, care a iubit-o și a atras permanent atenția asupra faptului că este agresată de către cei care practică turismul de o zi, a murit pe 5 septembrie 2021.

Pentru a-i aduce un omagiu, jurnalistul Charlie Ottley a scris la finalul documentarului ”în memoria lui Ivan Patzaichin”.